Welkom op de site van kindercoachingspraktijk 'Het Kompas'. Het is vandaag:

Werkwijze

Een kompas heeft vier nadrukkelijke richtingen om te volgen, deze vier richtingen (zie logo) wil ik graag symbolisch gebruiken om mijn werkwijze te verduidelijken.

Allereerst gaan we naar het noorden. De N staat bij mij voor Navigeren. Samen (met de ouders) gaan we op zoek naar wat er speelt en waar de hulpvraag en wensen liggen in begeleiding. Door middel van een intakegesprek probeer ik hier zicht op te krijgen. Dit intake gesprek zal ongeveer 1,5 uur duren en is gratis. We kunnen dan aftasten of de hulpvraag bij mij past en of er vertrouwen is in mij als hulpverlener. Na de intake voor een kind kan het zijn dat er eventueel nog een gesprek nodig is met een andere volwassene die veel met het kind op trekt of wederom met de ouders.

Zo komen we bij de 2de richting van het kompas namelijk het oosten. De O staat voor Onderzoeken. Naar aanleiding van de hulpvraag en de wensen ( van volwassene of ouders) ga ik op onderzoek naar mijn mogelijkheden en methodieken om te ondersteunen. Als het gaat om kinderen dan de eerste ontmoetingen nodig om te werken aan een basis van vertrouwen. Mocht die basis onvoldoende ontwikkelen dan zal ik moeten besluiten om niet verder met het kind te werken maar eventueel door te verwijzen naar een andere hulpverlener of naar een andere vorm van hulpverlening. Ook als bij een volwassene blijkt dat wij niet de juiste klik hebben of dat de problematiek niet binnen mijn kunnen ligt dan zal ik professioneel zijn en doorverwijzen naar een collega coach of andere instelling.

Na deze eerste gesprekken komen we bij het zuiden terecht. De Z van het zuiden geeft namelijk weer dat we gaan Zien waar de mogelijkheden liggen om eigen kracht te gaan versterken.

Het zien van de mogelijkheden brengt ons in het westen waarbij de W staat voor Weten en Wandelen. In minimaal 6 tot 8 sessies gaan we samen op zoek naar de eigen kracht en hoe die inzetbaar is in lastige situaties. Hierbij is bekrachtigend coachen erg belangrijk. Iedereen mag weten dat je zelf krachtig kan worden, om weer levenslust te vinden en om uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

U kunt hierbij denken aan:

 • (Faal)angst
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Laag of negatief zelfbeeld
 • Hoogsensitiviteit
 • Onvoldoende uiten van gevoelens
 • Snel boos worden / driftbuien / woedeaanvallen
 • Snel huilen en / of teruggetrokken gedrag
 • Slecht slapen
 • Fysieke klachten zoals hoofdpijn en buikpijn
 • Stress door drukte
 • Plotselinge gedragsverandering
 • Ziekte / rouwverwerking
 • Echtscheiding van ouders
 • Pesten
 • Onverklaarbaar gedrag
 • Een steuntje in de rug of wat extra aandacht

Als gecertificeerd coach "Ik leer anders" kan ik ondersteuning bieden bij leerproblemen, kinderen met ADHD, ADD, Dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, beeldenken en hoogsensitiviteit. U kunt hierbij denken aan hulp bij taal, rekenen, informatie onthouden en concentratieproblemen.

Verder heb ik een opleiding gevolgd tot visueel trainer en trajectbegeleider, waarbij ik kinderen help en ondersteun bij lezen en schrijven, door de samenwerking van de ogen te optimaliseren. Er is wel altijd óók een bezoek aan de oogarts nodig.